KPSKabinetsreactie groenboek ‘vergrijzing’ EC

Op 27 januari 2021 bracht de Europese Commissie een groenboek uit over de gevolgen van de vergrijzing, met als centraal thema daarbij het belang van intergenerationele
solidariteit en verantwoordelijkheid bij het vinden van antwoorden op de uitdagingen waarvoor de vergrijzing de EU en haar lidstaten gaat stellen.

In deze zogeheten appreciatie gaat het kabinet in op de verschillende onderwerpen die in het groenboek aan de orde komen. Hoofdstuk 4  (vanaf blz. 6) is gericht op ‘Nieuwe kansen en uitdagingen na het pensioen’.

Bron SZW
12-03-2021