KPSInzicht door overzicht: regie in pensioenuitvoering

01-09-2022

De uitvoering van het nieuwe pensioencontract stelt bijzondere eisen aan het pensioenfonds en zijn ketenpartners: pensioenadministrateur, vermogens-beheerder, ALM-adviseur en de custodian of asset servicer.
Zij zullen veel intensiever met elkaar digitaal samenwerken, omdat het nieuwe stelsel een nauwe afstemming vereist tussen het pensioenkapitaal van de individuele pensioendeelnemer en het totaalvermogen van het pensioenfonds

Onderzoeksvraag

De Expertgroep Ketenchallenge wil de volgende onderzoeksvraag beantwoorden:

Wat is nodig om het pensioenfonds in staat te stellen om samen met zijn ketenpartners financiële resultaten toe te rekenen aan individuele pensioendeelnemers, in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Wtp?

Rapport Inzicht door overzicht: regie in pensioenuitvoering

 

Bron: Caceis