KPSInwerkingtreding MDIEU

Inwerkingtreding MDIEU

Op 21 januari 2021 is de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling  voorziet in subsidies voor sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers voor activiteiten op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Daar waar knelpunten zijn in bedrijven of sectoren met werknemers met zwaar werk, krijgen sectoren bovendien de mogelijkheid om met behulp van subsidie werknemers vervroegd te laten uittreden. De maatwerkregeling is het kabinet met sociale partners overeengekomen bij de uitwerking van het Pensioenakkoord met de afspraak dat in de periode van 2021 tot en met 2025 1 miljard euro beschikbaar wordt gesteld voor een sectorale maatwerkregeling.

Vervroegd uittreden bij zwaar werk

Deze regeling voorziet in subsidies voor sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers voor activiteiten op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Daar waar knelpunten zijn in bedrijven of sectoren met werknemers met zwaar werk, krijgen sectoren bovendien de mogelijkheid om met behulp van subsidie werknemers vervroegd te laten uittreden.

Duurzame inzetbaarheid (ook bij jongere generaties)

Om te zorgen dat daadwerkelijk meer werkenden gezond werkend hun pensioen bereiken is het belangrijk dat er in de toekomst nog meer wordt ingezet op duurzame inzetbaarheid, ook bij de jongere generaties. Daarom zit er een verbinding in de subsidieregeling: van het gevraagde subsidiebedrag moet tenminste 25% worden ingezet voor investeringen in duurzame inzetbaarheid. De overige 75% van het subsidiebedrag mag worden ingezet als bijdrage in de kosten
die werkgevers moeten maken voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s). Zo komen duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden samen in één integraal activiteitenplan per samenwerkingsverband.

Kamerbrief over MDIEU

bron SZW
01-02-2021