KPSInternetconsultatie van start Wijzigingsbesluit FTK en voorgenomen transitie

08-01-2022

De regering is voornemens het mogelijk te maken voor pensioenfondsen dat zij  in 2022 onder waarborgen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren.

In deze AMvB wordt dat geregeld. Het besluit wijzigt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

De consultatie is gestart op 8 januari en eindigt 21 januari 2022.

 

Bron: SZW