KPSInternetconsultatie ‘afkoop kleine pensioenen/lijfrentes’

Op 22 maart is de internetconsultatie van start gegaan met de uitgebreide titel ‘Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente’. Kort gezegd behelst deze consultatie drie doelstellingen die verband houden met knelpunten bij kleine pensioenen.

  1. Het wordt voor pensioenuitvoerders mogelijk  de waarde van alle kleine (bruto) ouderdomspensioenen (2e pijler) te kunnen overdragen.
  2. De uitvoerder van een klein nettopensioen mag deze straks afkopen.
  3. Dit wetsvoorstel neemt fiscale sancties weg in geval de gerechtigde besluit tot het afkopen van zijn kleine nettolijfrente.

De consultatie eindigt 19 april 2021

 

Bron: Overheid.nl
22-03-2021