KPSInternationale benchmarking beleggingskosten

Minister Koolmees (SZW) gaat in zijn brief aan de Eerste Kamer in op de ontwikkeling van de pensioenpremies en de internationale benchmarking van beleggingskosten.

Ontwikkeling pensioenpremies

De grafieken in de brief vertonen een stijging van zowel de feitelijke als de (gedempte) kostendekkende premie in de periode 2017 tot en met 2021. Verder blijkt dat in 2021 zowel het deel van de premie dat de werkgever betaalt als het deel van de premie dat de werknemer betaalt, sterker toegenomen is dan de jaren daarvoor. De enquête van DNB bevat geen verklaring voor deze bevindingen. Uit het jaarlijkse onderzoek van het Financieele Dagblad en PensioenPro naar de premies van pensioenfondsen is eenzelfde trend te zien. Zij vermelden als oorzaak de sterk gedaalde rente en de lagere verwachte rendementen van pensioenfondsen. Daarbij moet worden opgemerkt dat werkgevers het grootste deel van de pensioenpremiesom opbrengen. De verdeling van de premie tussen de werkgever en werknemer berust op arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Internationale benchmarking beleggingskosten

Verder informeert hij in deze brief over internationale benchmarking van uitvoeringskosten bij pensioenfondsen. Hij verwijst daarbij naar de informatie en gegevens in het Mercer CFA Global Pension Index 2020 Report. Van deze algehele index maakt het onderdeel Integriteit 25% uit, en onder Integriteit vallen ook uitvoeringskosten, waaronder beleggingskosten. Uit dit rapport blijkt dat landen als Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Nederland tot de best presterende categorie behoren (A). Ten opzichte van het gemiddelde scoren wat betreft Integriteit/kosten deze drie landen zeer goed.
Schematisch

Integriteit,
w.o. kosten
gemiddelde DK VK NL
Categorie A A A
2020 71,3 82,4 83,7 88,9
2019 69,7 82,2 84 88,9

Bron: SZW
14-07-2021