KPSInformatie nabestaandenpensioen op platform Werken aan ons pensioen

28-07-2022

Belangrijk onderdeel van de wijzigingen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is de berekening van het nabestaandenpensioen.

Het wel of geen recht hebben op een nabestaandenpensioen en de hoogte ervan hangt af van de pensioenregeling. Met de afspraken in het pensioenakkoord worden de regels voor nabestaandenpensioen meer gestandaardiseerd. Dit geldt voor de uitkering aan de partner en/of wees van de deelnemer in geval van overlijden vóór diens pensioenleeftijd.

Het informatieplatform Werken aan ons Pensioen heeft vandaag interessante informatie gepubliceerd over de gestandaardiseerde methode voor dit nabestaandenpensioen.

Algemeen | Nabestaandenpensioen | Werken aan ons Pensioen

 

Bron: Werken aan ons Pensioen