KPSIndienen klachten moet eenvoudiger

18-03-2022

Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar klachtenprocedures van pensioenfondsen. De AFM komt in haar rapport ‘Naar een betere bescherming van de pensioendeelnemer’ met de volgende aandachtspunten:

  • Onnodige drempels in klachtenprocedure
  • Definitie over klachten niet eenduidig
  • AFM geeft aanbevelingen over klachtenprocedure
  • Oproep aan wetgever: neem de klachtenprocedure op in de Pensioenwet
  • Signalen van deelnemers aanleiding voor het onderzoek

Lees verder…

Bron: AFM