KPSHet klimaatcommitment van de financiële sector

28-10-2021

54 banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders kwamen in 2019  de wijze overeen waarop zij als financiële sector actief konden bijdragen aan zowel het Klimaatakkoord van Parijs als aan het Nederlandse Klimaatakkoord.

KPMG  deed onderzoek naar de voortgang van de sector op deze afspraken en rapporteerde daarover in de eerste voortgangsrapportage.

KPMG signaleert dat de sector duidelijk stappen heeft gezet om de afspraken uit het Klimaatcommitment in de praktijk te brengen. Veel activiteiten zijn erop gericht beter inzicht te krijgen in de broeikasgassen (CO2-gehalte) van financieringen en beleggingen en om het CO2-gehalte  te verlagen. Ook rapporteren de meeste instellingen het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen. Veel instellingen stellen actieplannen op en enkele instellingen hebben al doelstellingen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs bepaald. De sector moet echter aan de slag met de vergelijkbaarheid tussen de instellingen.

Lees verder

voortgangsrapportage – KPMG

aanbiedingsbrief – Klimaatcommitment Financiële Sector

voorbeelden uit de praktijk – Pensioenfederatie