KPSGoede pensioenvoorziening belangrijkste prioriteit

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat SZW zich met name het komende jaar bezig zou moeten houden met de zorg voor een goede pensioenvoorziening (47%). Dat blijkt uit de omgevingsanalyse uitgevoerd door Kantar in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In dit onderzoek zijn drie groepen bevraagd welke beleidsonderwerpen van SZW belangrijk worden  gevonden. Deze groepen zijn:

 • het Nederlands Publiek
 • ZZP ers
 • werkgevers.

Daarnaast is in kaart gebracht over welke beleidsonderwerpen deze groepen zich zorgen maken. In het onderzoek worden trendvergelijkingen gemaakt tussen deze meting (voorjaar 2021) en de meting in het voorjaar van 2020. De onderwerpen die het Nederlands Publiek (vertegenwoordigd door 940 respondenten) het meest beroeren zijn:

 1. Zorgen voor een goede pensioenvoorziening
 2. De zorgen over het tegengaan van armoede
 3. Voorkomen dat mensen hun baan verliezen
 4. Groot draagvlak voor meer vaste contracten
 5. Veel werkende Nederlanders staan open voor een andere baan
 6. Veel mensen willen zichzelf ontwikkelen binnen én buiten hun eigen vakgebied
 7. Een minderheid van 3% heeft problematische geldzorgen
 8. De kloof tussen arm en rijk is de afgelopen vijf jaar toegenomen
 9. Zorgen over minder tolerantie

Ook de bevraagde werkgevers gaven aan  een goede pensioenvoorziening het belangrijkste aandachtpunt te vinden. Bij de ZZP’ers was het tegengaan van armoede  als belangrijkste zorg- en aandachtspunt naar voren gekomen.

Aan alle doelgroepen zijn daarnaast vragen gesteld over gedrag en houding ten aanzien van de coronacrisis. De vragen over de coronacrisis die aan werkgevers zijn gesteld, zijn in een afzonderlijke rapportage opgenomen.

Bron: SZW
27-08-2021