KPSEvaluatie URM & navigatiemetafoor

30-09-2021

Bij de invoering van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) en de bijbehorende navigatiemetafoor heeft WTW onderzoek gedaan naar uitvoeringstechnische en rekenkundige aspecten van de URM. Dat heeft geleid tot het rapport “Evaluatie uniforme rekenmethodiek” dat Willis Towers Watson (WTW) heeft opgesteld (bijlage).

De evaluatie bevat drie aspecten van de rekenmethode:
1. De uitvoeringstechnische aspecten van deze rekenmethode.
2. De rekenkundige aspecten, waaronder nauwkeurigheid.
3. De communicatieve aspecten van de uniforme rekenmethode.

Bij de totstandkoming van het rapport is WTW begeleid door een klankbordgroep bestaande uit de toezichthouders AFM en DNB, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Pensioenregister en het ministerie van SZW. In de klankbordgroep is besloten om het tweede deel van de evaluatie, over de communicatieve aspecten van de URM gericht op deelnemers, pas eind 2021 te laten aanvangen. Belangrijkste reden hiervoor is dat deelnemers pas dan meer ervaring zullen hebben met pensioen dat getoond wordt aan de hand van drie bedragen en met de navigatiemetafoor. Die zijn op dat moment immers twee jaar zichtbaar geweest op MPO en deelnemers hebben op dat moment de UPO’s ontvangen van 2020 en van 2021 met deze informatie.

Samenvatting WTW-rapport “Evaluatie uniforme rekenmethodiek”:

  • Gebruik de meest actuele scenarioset
  • Verhoog rekenfrequentie
  • Kanttekening bij  meerwaarde van uitbreiding aantal scenario’s

 

Lees verder….

Bron: SZW en WTW