KPSEuropese verordening informatie over duurzaamheid (SFDR)

Europese verordening informatie over duurzaamheid (SFDR)

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) treedt per 10 maart in werking. Deze Europese verordening verplicht tot nadere transparantie over duurzaamheid en is van toepassing op verschillende sectoren waaronder verzekeraars, pensioenfondsen, banken en asset managers (beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen).  Zij zullen op basis van de nieuwe vereisten (meer) informatie beschikbaar moeten stellen over hoe zij zelf in hun bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en hoe zij eventueel rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheid.

Sectorbrief AFM

De AFM wijst pensioenuitvoerders in een sectorbrief op het belang van een goede voorbereiding. Ook geeft de toezichthouder handvatten met betrekking tot de implementatie.
In het kort:

  • de AFM geeft handvatten voor naleving SFDR-verordening
  • de AFM zet in sectorbrief belang uiteen van goede voorbereiding op SFDR
  • de AFM gaat toezicht houden op de naleving van de SFDR

Bron: AFM
16-12-2020