KPSEindrapport verkenning leefvormen AOW

SZW publiceert het eindrapport van de verkenning naar de mogelijkheden die er zijn om het stelsel van leefvormen in de AOW fundamenteel te vereenvoudigen en te moderniseren. Het eindrapport  concludeert dat het huidige stelsel leidt tot problemen in de uitvoering door de SVB, onder andere omdat de gehanteerde criteria niet objectief vast te stellen zijn. Daarnaast sluit het huidige stelsel niet aan bij de beleving van burgers.
Dit rapport beschrijft drie varianten waarin het stelsel fundamenteel anders wordt ingericht:

  • individualisering van de AOW,
  • het aantal mensen op één adres als uitgangspunt voor de AOW-hoogte
  • aansluiting bij het partnerbegrip zoals dat in de fiscaliteit en de toeslagen wordt gehanteerd.

Elk van deze varianten betekent een vereenvoudiging van de uitvoering van de AOW, omdat voor de
vaststelling van de AOW-norm objectief vast te stellen criteria worden gehanteerd. Er is geen beoordeling van de feitelijke situatie door de SVB nodig die het noodzakelijk maakt om ‘achter de voordeur’ te kijken. Deze varianten zijn getoetst aan enkele uitgangspunten die een rol zouden moeten spelen bij de inrichting van een nieuw stelsel van leefvormen.
Daarnaast is een aantal opties beschreven waarmee binnen het huidige stelsel
verbeteringen behaald kunnen worden.

Bron: SZW
31-03-2021