KPSDoelgroep centraal in leidraad communicatieplan AFM

21-02-2023

AFM publiceert voorlopige leidraad Communicatieplan.

Pensioenfondsen, verzekeraars en ppi’s die hun regeling aanpassen aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp), dienen een communicatieplan in bij de AFM.

5 aandachtspunten

AFM focust bij het communicatieplan op 5 onderwerpen:

  1. De doelgroepen van de transitiecommunicatie: heb je bijvoorbeeld expliciet gemaakt wat er voor welke doelgroep verandert?
  2. De uitwerking van doelstellingen: welk effect heb je voor ogen? AFM verwacht ook kennisdoelen over de (persoonlijke) gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel.
  3. De planning waaruit blijkt wat, wanneer, hoe en met wie wordt gecommuniceerd.
  4. De onderbouwing van hoe de communicatiemomenten, boodschappen en kanalen aansluiten bij deelnemers.
  5. De evaluatie van het communicatieplan en de daadwerkelijke communicatie: hoe check je bijvoorbeeld in hoeverre je de communicatiedoelen hebt bereikt?

De leidraad bevat veel voorbeelden om de tekst te verhelderen en pensioenuitvoerders te inspireren. De voorbeelden kunnen worden aangepast aan de eigen situatie.

Lees verder

Bron: AFM