KPSDNB: Uitkomsten ESG onderzoeken bij pensioenfondsen

21-12-2022

In 2022 heeft DNB verschillende onderzoeken gedaan naar ESG-risico’s in de pensioensector. Met deze onderzoeken geeft DNB uitvoering aan de ambitie om duurzaamheid volledig te integreren in alle elementen van haar taakuitoefening. Deze ambitie staat in Sustainable Finance Strategie. In de nieuwsbrief geeft DNB een terugkoppeling van deze onderzoeken.

Samengevat komt DNB tot de volgende aandachtspunten:

  • Pensioenfondsen hechten belang aan ESG
  • Pensioenfondsen streven naar een positieve ESG-impact
  • ESG-risico’s niet goed geïntegreerd in het risicobeheer
  • De pensioensector loopt een klimaat transitie risico

ESG-risico’s worden steeds zichtbaarder en urgenter en DNB wil instellingen aanmoedigen om op de vaak goede ingeslagen weg door te gaan. Hierbij biedt de Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s extra handvatten en voorbeelden van good practices, deze is op 24 oktober jl. gepubliceerd en op dit moment in consultatie.

Vooruitkijkend blijft in 2023 de implementatie van duurzaamheid in het toezichtraamwerk en het beoordelen van fondsen op de beheersing van ESG-risico’s een belangrijk speerpunt van DNB.  Als vervolg op de gids komt er een self-assessment voor een groot aantal fondsen.

Lees verder

Bron: DNB