KPS



DNB onderzoekt sleutelfunctiehouder risicobeheer

DNB heeft in 2020 en 2021 onderzoek gedaan onder 30 grote pensioenfondsen met bestuur en sleutelfunctiehouders risicobeheer. Aan de hand van gesprekken en vragenlijst komt DNB tot de volgende uitkomsten:

  • Sleutelfunctiehouders zetten belangrijke onderwerpen vanuit risico-perspectief op de bestuurlijke agenda, zoals de houdbaarheid van de financiële opzet en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel
  • Goede voorbeelden tonen aan dat de sleutelfunctie risicobeheer periodiek en rechtstreeks rapporteert aan het bestuur. De sleutelfunctiehouder geeft via zijn rapportages en opinies ook een inhoudelijke beoordeling vanuit risicoperspectief. Het bestuur weegt deze opinies en adviezen  aantoonbaar mee in de besluitvorming.
  • Een aantal fondsen houdt overlegmomenten tussen de sleutelfunctie risicobeheer op fondsniveau en het risicobeheer van de uitvoeringsorganisatie(s). Dit overleg vergroot de effectiviteit. Een aandachtspunt hierbij is dat pensioenfondsen zelf de geschiktheid en betrouwbaarheid borgen van de personen die de sleutelfuncties vervullen , ook als deze vervullers bij de betrokken uitvoeringsorganisatie(s) werken.
  • Veel fondsen geven aan dat een evaluatie van de sleutelfunctie risicobeheer nog moet worden vormgegeven.

Bron: DNB
31-08-2021