KPSDNB doet uitvraag onder fondsen over stappen op weg naar transitie

Met de uitvraag krijgt DNB inzicht in de voortgang van de voorbereiding op de transitie naar de nieuwe pensioencontracten en vooral in de risico’s die op dit moment relevant zijn.

Dit inzicht dient twee doelen.

Met de antwoorden kan DNB in de eerste plaats de toezichtcapaciteit daar inzetten waar de grootste risico’s bestaan, wat bijdraagt aan efficiënt en effectief toezicht.
In de tweede plaats krijgt zij inzicht welk fonds wanneer verwacht over te stappen. Weliswaar geeft dit beeld een indicatie, die door de tijd heen kan wijzigen. Door hier toch een beeld bij te krijgen heeft DNB  zicht op de jaren waarin de meeste (aan)vragen van fondsen verwacht kunnen worden zodat zij zich daarop kan voorbereiden.

De uitvraag wordt op 4 oktober 2021 beschikbaar gesteld via Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Lees verder

Bron: DNB
16-09-2021