KPSCovid-9 heeft (nog) geen invloed op prognosetafel AG2020

Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door Covid-19

Op de website van het AG  worden de nieuwe sterftedata en de wijze waarop deze zijn gebruikt om een inschatting te maken van de impact van de pandemie, besproken. Met de uitkomsten van de uitgevoerde analyses onderbouwt de Commissie Sterfte Onderzoek haar conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de Prognosetafel AG2020 aan te passen. Prognosetafel AG2020 blijft tot september 2022 de beste inschatting van toekomstige sterftekansen en levensverwachtingen. In september 2022 wordt de Prognosetafel AG2022 gepubliceerd.

Lees verder>>

 

Bron: AG
05-07-2021