KPSConsultatie Europees ‘MijnPensioenoverzicht.nl’

Op 13 juli opende de Europese toezichthouder EIOPA twee consultaties:

  1. Advies voor een zogeheten ‘pension tracking system’ (PTS) in alle lidstaten
    ‘MijnPensioenoverzicht.nl’ fungeert als model voor zo’n tracking system gezien de vorderingen in Nederland op dit gebied. Maar ook van andere landen zijn ‘best practices’ in het advies betrokken.
  2. Advies voor een Europees pensioendashboard
    Dit dashboard geeft inzicht in de toereikendheid van pensioenvoorzieningen in ieder land.

Vanuit Nederland heeft de AFM belangrijke input geleverd voor deze adviesconsultaties van EIOPA.  Aan deze consultaties kunnen burgers en organisaties tot 8 september a.s. hun bijdrage leveren.

Bron: AFM
13-07-2021