KPSConsultatie DNB aangepaste rapportage-pensioenfondsen

30-01-2023

DNB consulteert wijzigingen in de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015. In de gewijzigde concept toezichthoudersregeling staan aanpassingen in de rapportagevereisten voor pensioenfondsen.

In het kader van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat op 22 december is aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling is in de Eerste Kamer en het ontwerpbesluit Besluit Toekomst Pensioenen van 6 oktober 2022 dat nog definitief moet worden vastgesteld, is DNB voornemens wijzigingen door te voeren in de rapportage set voor pensioenfondsen.

De wijzigingen in de rapportagevereisten die nu voorliggen ter consultatie betreffen de kwartaal verslagstaten. Deze gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop deze in de Staatscourant is gepubliceerd. Dan zullen voor financiële gehelen ‘ingevaren’ en ‘niet-ingevaren’ twee aparte sets verslagstaten van toepassing zijn en een rapportageverlichting gelden. Aanpassingen in de jaarstaten zullen in een later stadium worden bepaald en ter consultatie worden aangeboden.

Op de pagina van DNB zijn drie documenten te downloaden:

  • Het concept besluit tot wijziging van de Regeling verslagstaten.
  • De bijlage bij het gewijzigde Besluit waarin alle kwartaal verslagstaten zijn opgenomen die -naar verwachting- vanaf boekjaar 2024 zullen gelden.
  • Een toelichtende nota bij deze consultatie waarin alle wijzigingen in de kwartaal verslagstaten worden verduidelijkt

Lees verder

Bron: DNB