KPSBevoegdheidsverdeling sociale partners en pensioenfondsen bij stelseltransitie

17-03-2022

Het consultatiedocument Wet toekomst pensioenen schetst kaders voor de inrichting van en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarin ligt de gedachte besloten dat sociale partners en pensioenuitvoerders via een iteratief en volgtijdelijk proces samenwerken om hun pensioenafspraken te wijzigen en uit te voeren. Het paper van Netspar laat zien dat daarbij juridische knelpunten ontstaan én doet 7 aanbevelingen om deze knelpunten weg te nemen.

Netspar Paper

Bron: Netspar