KPSBeantwoording Kamervragen over werkenden zonder pensioen

28-03-2022

Minister Schouten gaat in op Kamervragen van de leden Van Dijk (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) over werkenden zonder pensioenopbouw.

Daarin geeft zij o.a. aan dat uit het onderzoek van het CBS van 2019 blijkt dat 13 % van alle werknemers in de onderzoekspopulatie is geclassificeerd als zogenoemde ‘witte werknemer’. Deze groep werknemers bestaat voor 7 % uit werknemers van 21 tot 35 jaar, voor 5 % uit 35 tot 55 jarigen en 2 % valt in de categorie 55-jarigen tot de AOW-leeftijd.
Andere kenmerken van werknemers waarvan een relatief groot deel geen pensioen opbouwt, zijn
werknemers:

 • met een 1e generatie migratieachtergrond (22 %);
 • alleenstaanden (19 %);
 • wier partner ook witte werknemer is (19 %);
 • die deel uit maken van een huishouden met een laag huishoudensinkomen (minder dan 20
  duizend euro) (26 %);
 • die geen eigen woning bezitten (17 %);
 • die minder dan 35 duizend euro verdienen (18 %);
 • met een flexibel dienstverband (25 %);
 • die bij kleine bedrijven (1 tot 10 werkzame personen) werken (36 %);
 • en die bij jonge bedrijven (jonger dan 2 jaar) werken (28 %)

Daarnaast gaat de minister in op vragen over Wajongers en pensioen en de experimenten pensioensparen voor zelfstandigen (vanaf Q&A 16).

Lees verder

Bron: SZW