KPSBeantwoording Kamervragen experimenten pensioen en zelfstandigen

Kamerlid Smeulders (Groenlinks) vraagt aandacht voor de groeiende groep zelfstandigen die niet verzekerd is bij overlijden en niet spaart voor de oude dag. “Deelt de minister de mening dat hier een maatschappelijk probleem dreigt en dat het urgent is om dit probleem aan te pakken?”

De minister stelt in haar beantwoording dat het kabinet dit ook een zorgelijke ontwikkeling vindt. Het is belangrijk dat ook zelfstandigen voldoende sparen voor de oude dag. Het wordt daarom wenselijk geacht om te bezien hoe de pensioenopbouw onder zelfstandigen kan worden gestimuleerd. In de zoektocht naar een structurele oplossing voor het vraagstuk van pensioensparen door zelfstandigen worden verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt.

  1. het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel toekomst pensioenen voorziet in het harmoniseren van de tweede en derde pijler.
  2. het experimenteren met het (breder) mogelijk maken van pensioenopbouw in de
    tweede pijler voor zelfstandigen. Het wetsvoorstel toekomst pensioenen introduceert een experimenteerbepaling die ruimte biedt om bij algemene maatregel van bestuur experimenten met vrijwillige aansluiting van zelfstandigen in de tweede pijler mogelijk te maken

De minister gaat in deze brief nader in op onderdelen als: automatische aansluiting, opt out, maximale duur experiment, onderzoeken Netspar en AFM, pensioenspaarmodule als verplicht onderdeel van de belastingaangifte, flexibele premie-inleg en tussentijdse opname.

Bron: SZW
9-4-2021