KPSAntwoorden op kamervragen over kostentransparantie pensioenfondsen

09-11-2021

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over de gebrekkige transparantie van pensioenfondsen. De vragen zijn gesteld door het lid Maatoug (GroenLinks). Meermaals verwijst de staatssecretaris in zijn antwoorden naar het op 1 april 2021 door AFM gepubliceerde onderzoek ‘Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten’

Daarnaast gaat de staatssecretaris in op de vraag of pensioenfondsen en/of pensioenuitvoeringsorganisaties vallen onder de reikwijdte van de door de Europese Commissie gepresenteerde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)? Wat wordt volgens het huidige SFDR-voorstel van deze organisaties verwacht op het gebied van kostentransparantie?

 

Bron: SZW