KPSAntwoorden op vragen n.a.v. artikelsgewijze behandeling Wtp

30-11-2022

Ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg in verband met de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen op 2 december, komt minister Schouten met de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen.

Beantwoording schriftelijk vragen over de Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36067)
Bijlagen

 

SZW