KPSAntwoord op kamervragen ZZP-pensioen

Op 24 augustus jl. gaf de minister van SZW antwoord op vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) over pensioen voor zelfstandigen. De vraag van het kamerlid richtte zich met name op de mogelijke vertraging die zou zijn ontstaan bij pensioenfondsen bij de experimenteerfase van pensioen voor zelfstandigen. De minister antwoordt dat gelijk aan de Wet Toekomst Pensioenen ook voor het experiment geldt dat dit onderdeel een vertraging van een jaar oploopt en de ingangsdatum op 1 januari 2023 komt te liggen.

De Stichting van de Arbeid zal tevens een verdere inventarisatie maken van aanvullende mogelijkheden om zelfstandigen meer toegang te verlenen tot de tweede pijler en vooral hoe die aanvullende mogelijkheden vormgegeven zouden kunnen worden in het nieuwe pensioenstelsel.

Bron: SZW
24 augustus 2021