KPSAFM Trendzicht 2022

11-11-2021

Welke trends en risico’s gaan de financiële sector en het toezicht beïnvloeden?

In Trendzicht 2022 beschrijft de AFM aan de hand van gesignaleerde trends de belangrijkste risico’s en vraagstukken binnen de financiële sector. Lees interviews met experts en bekijk de belangrijkste risico’s in financiële dienstverlening, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountancy. Ook wonen, werken en pensioen komen aan bod.

Deze editie van Trendzicht introduceert risicokaarten voor de vier AFM-toezichtgebieden:

  • Financiële dienstverlening
  • Toegankelijkheid
  • Kapitaalmarkten
  • Efficiënte marktwerking

De risicokaarten zijn een middel waarmee de ontwikkelingen in de externe omgeving van de AFM worden vertaald naar concrete toezichtrisico’s. De risicokaarten geven daarmee een overzicht van belangrijke risico’s per toezichtgebied. De concrete implicaties van de risico’s voor de toezichtactiviteiten van de AFM worden uitgewerkt in de Agenda 2022. De Agenda 2022 gaat ook verder in op het doorlopende toezicht en het toezicht aan de poort.

De risicokaart  Financiële dienstverlening vermeldt het volgende over pensioenen:

Trefwoord Specifiek risico Drijvers Belang
1 Pensioentransitie
  1. De pensioenregeling sluit niet aan bij de risico’s die deelnemers kunnen en willen dragen.
  2. Er worden onrealistische verwachtingen gewekt over het nieuwe pensioenstelsel en het pensioen van deelnemers doordat de informatie niet correct, duidelijk, tijdig of evenwichtig is.
  3. De pensioenregeling en de keuzes die hierbij zijn gemaakt zijn niet uitlegbaar.
Wetgeving

  • Flexibilisering arbeidsmarkt
  • Van collectief naar individu
  • Lage rente
Hoog ⇑

Bron: AFM