KPSAFM Sectorbeeld pensioenen, deelnemers weinig ervaring met premieovereenkomsten

13-06-2023

Inzichten uit het Sectorbeeld Pensioenen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen van waarde zijn om de kenmerken van de eigen regeling en de keuzemogelijkheden voor deelnemers in de regeling te vergelijken met de sectorbrede inzichten. Dit is het derde jaar dat AFM relevante data heeft opgehaald bij de sector, waardoor nu voor het eerst (voor sommige datapunten) trends te zien zijn.

In het kort

  • Deelnemers hebben beperkte ervaring met premieovereenkomsten
  • Meerderheid deelnemers premieovereenkomsten kiest voor vaste uitkering
  • Kenmerken van de premieregeling zijn bepalend voor de pensioenopbouw van deelnemers
  • Deelnemers maken beperkt gebruik van keuzes binnen de regelingen

Lees verder

Bron: AFM