KPSAFM publiceert onderzoek wet verbeterde premieregeling

Niet alle pensioenuitvoerders houden bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van deelnemers. Dit komt uit het onderzoek naar voren dat de AFM heeft gedaan naar de aanbiedingen op het terrein van de wet verbeterde premieregeling. Ook is de begeleiding bij de keuze tussen vast of variabel niet altijd adequaat.

Samenvatting bevindingen onderzoek:

  1. Beter inzicht in de kenmerken van wensen deelnemers nodig
  2. Keuzebegeleiding bij variabele pensioenuitkeringen moet beter
  3. Digitale keuzeomgeving kan deelnemer helpen met complexe keuzes
  4. Communicatie bij verlaging van de uitkering moet eerder
  5. Onderzoeksuitkomsten relevant voor nieuwe pensioenstelsel

 

Bron: AFM
13-04-2021