KPSAFM onderzoekt toepassing SFDR

De AFM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving van artikelen 6, 8, en 9, die zich richten op de precontractuele informatieverschaffing in het prospectus.

In het kort

  • 57% fondsen hebben volgens beheerder geen duurzame kenmerken, SFDR maakt dit expliciet
  • Vraagtekens bij zelfkwalificatie van fondsen als ‘duurzaam’
  • Ruimte voor verbetering bij invulling transparantieverplichtingen ‘duurzame fondsen’
  • Nieuwe wetgeving op komst, AFM verwacht verbetering van de sector

Meer informatie: AFM
14-9-2021