KPSAFM-onderzoek kostenrapportages pensioenfondsen

AFM constateert dat meer dan de helft van de pensioenfondsen in het jaarverslag niet op correcte wijze rapporteert over de gemaakte kosten. Daarnaast is de toelichting op de kosten soms erg beperkt. Dat maakt het lastig te duiden waarom het ene fonds beduidend hogere kosten maakt dan het andere. Dit blijkt uit analyse door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 166 jaarverslagen.

In het kort

  • Onderzoek onder vrijwel alle pensioenfondsen
  • Kosten in meerderheid jaarverslagen niet correct weergegeven
  • Hogere kosten kunnen goede redenen hebben
  • Weinig fondsen relateren kosten aan baten

Transparantie ook belangrijk vanwege nieuw pensioenstelsel

De AFM roept pensioenfondsen op in hun jaarverslagen over 2020 de wettelijke regels voor kostentransparantie goed te volgen. Het AFM-rapport geeft pensioenfondsen daarvoor praktische handvatten. Die jaarverslagen moeten voor 1 juli 2021 gereed zijn. Volgens de AFM verhoogt transparantie het vertrouwen in de pensioensector. De AFM vindt kostentransparantie mede van belang vanwege de komst van het nieuwe pensioenstelsel – vermoedelijk vanaf 1 januari 2022. In dat nieuwe stelsel worden gemaakte kosten door fondsen direct in mindering gebracht op het persoonlijk gereserveerd pensioenvermogen van deelnemers. Zij zien die kosten dus jaarlijks terug in hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Bron: AFM
01-04-2021