KPSAFM – definitieve leidraad keuzebegeleiding

01-07-2023

AFM heeft de definitieve versies van de leidraden over Keuzebegeleiding, Communicatieplannen en Risicopreferentieonderzoeken gepubliceerd.

Leidraad keuzebegeleiding

Per 1 juli 2023 is de nieuwe norm in werking getreden en is de Leidraad keuzebegeleiding definitief gemaakt. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de voorlopige leidraad. De grootste aanpassingen zijn:

  • Het voorbeeld over het nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding is vervangen door een ander voorbeeld. Door amendementen was dit voorbeeld niet langer juist.
  • Twee voorbeelden over het bedrag ineens zijn aangepast: een van de voorbeelden is verduidelijkt door de gevolgen voor belasting mee te nemen en bij een ander voorbeeld is verduidelijkt dat de standaardoptie nul (0) dient te zijn.
  • AFM benadrukt in de leidraad dat rekening gehouden moet worden met digitale vaardigheden van deelnemers.

Enkele belangrijke overwegingen die AFM meegeeft in de leidraad zijn:

  • Deelnemers verschillen van elkaar. Ze hebben verschillende behoeftes, kenmerken en vaardigheden bij het maken van pensioenkeuzes. Hoe beter de verstrekte informatie en de keuzeomgeving aansluit bij de deelnemer, des te beter de deelnemer keuzes kan maken;
  • Het bepalen van een goede, bij voorkeur gepersonaliseerde of gesegmenteerde, standaardoptie (de ‘default’) is essentieel;
  • Adequate keuzebegeleiding is een continu proces van inrichten, uitvoeren, monitoren, evalueren en indien nodig verbeteren.

Lees verder

Bron: AFM