KPSAFM: deelnemersbescherming in toezichttoets Wtp

31-03-2022

Bij de publicatie van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) maakte de AFM haar toezichttoets op het wetsvoorstel bekend. De AFM vindt het onder meer van belang dat deelnemers tijdens de transitie tijdig persoonlijk inzicht krijgen in de mate van herverdeling die plaatsvindt.

In het kort

  • Pensioenregelingen moeten aansluiten bij kenmerken deelnemers
  • Transparantie over herverdelingseffecten is belangrijk
  • Kwaliteit pensioenadministratie moet op orde zijn
  • Nieuwe norm keuzebegeleiding per 1 januari 2023

Lees verder

Bron: AFM