KPSAFM brengt pensioensector in beeld

Hoeveel pensioendeelnemers kunnen keuzes maken bij hun pensioen? En hoeveel maken daar daadwerkelijk gebruik van? En zijn er verschillen tussen de diverse aanbieders en de soorten pensioenovereenkomsten? Met het eerste ‘Sectorbeeld Pensioenen’ geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) antwoord op onder andere deze vragen en geeft zo nieuwe inzichten in de tweedepijlerpensioensector.

De AFM heeft pensioenaanbieders (pensioenfondsen, PPI’s en verzekeraars) onder andere gevraagd te rapporteren over verschillende keuzes die zij hun deelnemers aanbieden en de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt. Het gaat hierbij om keuzes in de opbouwfase, dus bijvoorbeeld keuzes die deelnemers kunnen maken aangaande het beleggingsbeleid, en over keuzes op pensioendatum die van invloed zijn op de hoogte van het pensioen.

Lees verder ….

Sectorbeeld  pensioenen 2021 (interactief)
Sectorbeeld pensioenen (toegankelijke versie)

Bron: AFM
30-06-2021