KPSAFM Agenda 2021

In haar Agenda 2021 gaat de AFM nadrukkelijk in op de gevolgen van de coronacrisis, het nieuwe pensioenstelsel en veranderingen in toezicht accountantsorganisaties.

Wat betreft het nieuwe pensioenstelsel  vermeldt de agenda: “Als gevolg van het in 2020 gesloten pensioenakkoord worden in het nieuwe stelsel alle regelingen premieregelingen. Dit leidt tot meer keuzes voor deelnemers en minder zekere uitkomsten. De AFM is verheugd dat er een akkoord is gesloten dat pensioenen persoonlijker en beter uitlegbaar maakt. Omdat er voor rekening en risico van de deelnemer zal worden belegd, is het daarbij wel belangrijk dat de pensioenregeling aansluit bij
de deelnemerspopulatie en dat de deelnemer adequate bescherming en informatie krijgt. Deelnemers kunnen immers niet kiezen in welke regeling zij terecht komen.”

bron: AFM
14-01-2021