KPSAdvies RvS en reactie initiatiefnemer over tijdelijk afwijken FTK

In dit document is  het Advies van de Raad van State samengebracht met de reactie daarop van initiatiefnemer Tweede Kamerlid C. van Brenk (50Plus) op voorstel van wet tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen.

 

Bron: Tweede Kamer
10-3-2021