KPSAdvies Commissie Parameters 2022

30-11-2022

De Commissie Parameters heeft haar advies uitgebracht. Dit advies gaat over de financiële parameters die pensioenfondsen moeten gebruiken voor wettelijk verplichte berekeningen die zij uitvoeren.

Ook heeft de Commissie geadviseerd over de methode waarmee de toekomstige pensioenverplichtingen van fondsen moeten worden gewaardeerd.

Tevens heeft de Commissie geadviseerd over economische scenariosets.

Kamerbrief Rapport Advies Commissie Parameters
Bijlagen:

Bron: SZW