KPSAanleiding verlaging rente scenariosets

In dit bericht gaat minister Koolmees van SZW in op kamervragen over de verlaging van de rente in de door DNB vastgestelde scenariosets.

De minister geeft in de antwoorden aan dat hij signalen van verschillende pensioenuitvoerders had ontvangen dat de (gemiddelde) rente op lange termijn in de uniforme scenarioset te hoog lag, met als gevolg dat voor communicatie over verwachte pensioenuitkomsten naar deelnemers en voor de
haalbaarheidstoets te optimistische verwachte pensioenuitkomsten kunnen ontstaan. Vandaar dat hij DNB heeft verzocht hier naar te kijken en zo nodig maatregelen te nemen.

DNB heeft gekozen voor doorvoeren van de aanpassing en daarbij benadrukt dat de aanpassing bedoeld is als tijdelijke oplossing en dat deze scenarioset niet ontworpen is om er conclusies aan te verbinden met betrekking tot het voorgenomen nieuwe pensioenstelsel.

De aanpassing heeft alleen betrekking op de scenarioset die met ingang van 1 januari 2021 gehanteerd wordt in het huidige pensioenstelsel (bij de communicatie over verwachte pensioenuitkomsten en voor de haalbaarheidstoets). Hier speelt een Q-set geen rol.

Bron: SZW
10-02-2021