KPSAanbevelingen AFM keuzebegeleiding

02-03-2022

In de concept Wet toekomst pensioenen wordt een nieuwe wettelijke norm geïntroduceerd die pensioenuitvoerders verplicht deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van (voorlopige) keuzes binnen de pensioenregeling. Zo kunnen deelnemers een passende keuze maken. Onderdeel van keuzebegeleiding is het inrichten van een (digitale) keuzeomgeving.

De AFM geeft pensioenuitvoerders in dit bericht enkele aanbevelingen:

  • Beoordeel of de informatie aan de deelnemer voldoende volledig, duidelijk en evenwichtig is om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Hieronder verstaat de AFM in ieder geval alle relevante risico’s en bijbehorende mogelijke gevolgen en concrete effecten.
  • Benoem relevante voor- en nadelen van de verschillende keuzes en zet deze af tegen koopkracht en verwachte schommelingen in het pensioen. Houd daarbij ook rekening met verschillen voor bijvoorbeeld partnerpensioen en verschillen in kosten tussen de verschillende keuzes.
  • Maak inzichtelijk voor welk gedeelte van het pensioen de keuze wordt gemaakt. Wijs de deelnemer erop dat ook andere inkomstenbronnen bij de keuze betrokken kunnen worden.
  • Zorg dat een deelnemer de verschillende keuzes goed kan doorgronden, bijvoorbeeld door scenario’s of op een andere manier visueel inzichtelijk maken van de gevolgen van de keuze op lange termijn.
  • Vraag keuzes expliciet uit.
  • Neem zoveel mogelijk drempels weg om een keuze te maken. Geef de deelnemer alleen informatie die relevant is voor het maken va de keuze.

 

Bron: AFM