KPS1e voortgangsrapportage Aanvalsplan witte vlek StvdA

06-12-2021

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet alleen sociale partners aan moeten werken maar waarbij ook de inzet en gezamenlijke verantwoordelijkheid van andere partijen nodig is.

Voortgangsrapportage

Met deze eerste voortgangsrapportage, die aan de staatssecretaris van SZW is aangeboden, laat de Stichting zien hoe het ervoor staat met de uitwerking van die 22 actiepunten. Het tegengaan van het ontbreken van pensioenopbouw onder werknemers is één van de afspraken uit het Pensioenakkoord van 2019. Toen bleek dat één op de tien werknemers geen aanvullend pensioen heeft. De uitwerking van de 22 actiepunten vormen samen een meerjarenplan, waarover de Stichting van de Arbeid eind 2022 de stand van zaken wederom zal rapporteren. In deze rapportage wordt aangegeven welke acties al zijn afgerond, welke acties lopen en met welke acties nog aanvang moet worden gemaakt.

Lees verder

Bron: StvdA