KPS

Nieuws & Berichten

AFM onderzoekt toepassing SFDR

De AFM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving… Lees verder

Nederlandse transitie uniek?

In een onlangs verschenen publicatie gaat het Centraal Plan Bureau in op de vraag of de Nederlandse pensioenhervorming uniek is als je kijkt naar eerdere hervormingen in andere landen. Deze… Lees verder

Uitstel inwerkingtreding SFDR RTS

De Europese Commissie heeft recent bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation technische standaarden (SFDR RTS) per 1 januari 2022 niet haalbaar is. Uitstel tot 1 juli 2022… Lees verder

Onderzoek naar meer keuzes in NP

In opdracht van SZW heeft Kantar een kwalitatief onderzoek verricht onder nabestaanden en financieel adviseurs rond het thema ‘nabestaandenpensioen en keuzes in het uitkeringsritme’. De centrale vraagstelling van dit onderzoek… Lees verder