KPS

Nieuws & Berichten

CPB pleit voor flexibele invulling pensioen

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’ . Vermogen vast… Lees verder

Besluit uitvoering PEPP-verordening

Op 22 april is de internetconsultatie van start gegaan inzake het Besluit uitvoering PEPP-verordening. Hoofdpunten van de verordening De Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)-verordening strekt tot productregulering voor individueel pensioensparen. Aanbieders… Lees verder

Aanbevelingen Ombudsman Pensioenen

In het Jaarverslag 2020 doet de Ombudsman Pensioenen opnieuw een aanbeveling aan pensioenuitvoerders om hun interne klachtenprocedures aan hun deelnemers en gepensioneerden veel beter kenbaar te maken. Ook 2 jaar eerder… Lees verder

Eindrapport verkenning leefvormen AOW

SZW publiceert het eindrapport van de verkenning naar de mogelijkheden die er zijn om het stelsel van leefvormen in de AOW fundamenteel te vereenvoudigen en te moderniseren. Het eindrapport  concludeert… Lees verder

Kamerbrief diversiteit pf-besturen

In deze brief doet minister Koolmees verslag van de diversiteit in pensioenfondsbesturen. Uit de Nalevingsrapportage Monitoringscommissie over 2019 blijkt dat het aantal jongeren en het aantal vrouwen in pensioenfondsbesturen opnieuw… Lees verder