wie is KPS?

De KPS is het discussieplatform voor pensioenspecialisten: ruim 350 professionals uit het pensioenveld zijn deelnemer aan de KPS.

Deelnemers
De KPS kent geen bedrijven, organisaties of instellingen als deelnemer. De KPS behartigt niet de belangen van specifieke partijen binnen het pensioenveld. De deelnemers van de KPS zijn deelnemer op persoonlijke titel. De diversiteit van hun achtergrond waarborgt een benadering van pensioenthema's vanuit alle denkbare relevante invalshoeken.

De mening van KPS
De KPS onderhoudt contacten met vrijwel alle partijen in het pensioenveld, uiteenlopend van politiek en toezichthouder tot belangenorganisaties en vakgroepen. Steeds vaker wordt KPS gevraagd een mening te geven over specifieke pensioenvraagstukken of -ontwikkelingen. De mening die daarop vanuit KPS wordt gegeven, is de mening van de deelnemers die zich daartoe met het betreffende vraagstuk hebben bezig gehouden. 

 

 

Actueel
11 december webinar
lees verder »

vacatures pensioensector
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |