Lees verder: wat doet de KPS?

De KPS faciliteert de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen haar deelnemers. De KPS doet dit door het organiseren van congressen, studiebijeenkomsten in informele netwerkbijeenkomsten, en het instellen van werkgroepen over specifieke, actuele onderwerpen of vraagstukken. Impressie van activiteiten.

Studiebijeenkomsten of workshops
5 tot 8 bijeenkomsten per jaar; meestal gehouden als middagbijeenkomst met aansluitend borrel. Studiebijeenkomsten zijn besloten bijeenkomsten over actuele pensioenthema's. Inleidingen worden verzorgd door verschillende sprekers (uit eigen deelnemersbestand of extern). Soms vanuit werk- of discussiegroepen. Maximaal 80 deelnemers. Duur van de bijeenkomst circa 3 uur, met ruime mogelijkheden voor discussie. Workshops zijn interactieve, besloten bijeenkomsten van ca. 2 tot 4 uur, met maximaal 20 à 30 deelnemers.

Pensioen en de politiek
Een jaarlijks terugkerende dag. De doelstelling van deze dag is te komen tot een open gedachtewisseling tussen de deelnemers van de KPS en partijen die vanuit politiek of maatschappelijk belang invloed hebben op de ontwikkelingen van ons pensioenstelsel, zoals de politiek, ministeries, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, pensioen- en verzekeringskoepels en overige (overheids)instanties. Zienswijzen, meningen en stellingen worden uitgebreid bediscussieerd aan de hand van een jaarlijks verschillend thema.

Zomerbijeenkomst
De KPS organiseert vóór de zomer een bijeenkomst over een actueel en voor de pensioensector relevant onderwerp . Deze congressen worden gekenmerkt door een intensieve interactie tussen deelnemers en de gerenommeerde sprekers uit de pensioenbranche. Daarna wordt de zomer ingeluid met een barbecue en drankje.

Werkgroepen
Bij belangrijke ontwikkelingen op het gebied van pensioenen worden regelmatig werkgroepen samengesteld. Deelnemers vanuit verschillende achtergronden bestuderen in dat geval de betreffende ontwikkeling en formuleren daar gezamenlijk een visie op. De resultaten van hun bevindingen presenteren zij op studiebijeenkomsten aan de overige deelnemers. Eventueel hieruit voortvloeiende rapporten of reacties worden veelal aangeboden aan overheidsinstanties en toezichthouders.

Actueel
19 januari nieuwjaarsbijeenkomst
lees verder »

vacatures pensioensector
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |