Wat doet KPS?

De KPS faciliteert de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen haar deelnemers. De KPS doet dit door het organiseren van congressen, studiebijeenkomsten in informele netwerkbijeenkomsten en het instellen van werkgroepen over specifieke, actuele onderwerpen of vraagstukken. Lees verder

Sterk netwerk
De KPS beoogt daarmee enerzijds het bevorderen van kennis, visie en onderlinge betrekkingen bij haar deelnemers. Anderzijds het stimuleren van het maatschappelijk debat over pensioen, in de meest ruime context. De KPS werd opgericht in 1991 en heeft in haar bestaan inmiddels concreet bijgedragen aan het op gang brengen van tal van nieuwe ontwikkelingen binnen de pensioensector.

Halen én brengen
De KPS bestaat bij de gratie van de veelzijdigheid van haar deelnemerbestand en de bereidheid van haar deelnemers tot open gedachtewisseling. Dankzij het principe van halen én brengen zijn we als KPS in staat meerwaarde te bieden aan zowel de pensioensector als het maatschappelijk bestel in Nederland.

statuten l huishoudelijk reglement l  blauwdruk 2014-2018   l Impressie activiteiten l 2018 Thema 'verbinding'

Actueel
PBM Symposium 2018
lees verder »

Verkiezing jonge pensioenfondsbestuurder
lees verder »

23 mei 2018 KPS studiebijeenkomst
lees verder »


 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | F 033 - 258 03 40 | info@kps.nl | www.kps.nl|