Wat doet KPS?

De KPS faciliteert de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen haar deelnemers. De KPS doet dit door het organiseren van congressen, studiebijeenkomsten in informele netwerkbijeenkomsten en het instellen van werkgroepen over specifieke, actuele onderwerpen of vraagstukken. Lees verder

Sterk netwerk
De KPS beoogt daarmee enerzijds het bevorderen van kennis, visie en onderlinge betrekkingen bij haar deelnemers. Anderzijds het stimuleren van het maatschappelijk debat over pensioen, in de meest ruime context. De KPS werd opgericht in 1991 en heeft in haar bestaan inmiddels concreet bijgedragen aan het op gang brengen van tal van nieuwe ontwikkelingen binnen de pensioensector.

Halen én brengen
De KPS bestaat bij de gratie van de veelzijdigheid van haar deelnemerbestand en de bereidheid van haar deelnemers tot open gedachtewisseling. Dankzij het principe van halen én brengen zijn we als KPS in staat meerwaarde te bieden aan zowel de pensioensector als het maatschappelijk bestel in Nederland.

statuten l huishoudelijk reglement l  blauwdruk 2014-2018   l  Jaarverslag 2017Impressie activiteiten l 2018 Thema 'verbinding'

Actueel
7 december 2018 KPS Najaarscongres
lees verder »

vacatures pensioensector
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |