aanmelden

Deelnemers van de KPS zijn natuurlijke personen. Deelname aan de KPS is gebaseerd op het principe 'halen en brengen'. Van deelnemers wordt derhalve een concrete inbreng verwacht wat betreft kennis en ervaring. Voorwaarde voor het deelnemersschap is onder meer dat de kandidaat-deelnemer een academisch denkniveau heeft en in het dagelijks werk een bepalende invloed heeft in het denken en vormgeven van pensioenregelingen.

Het deelnemerschap van de KPS is op persoonlijke titel en vindt plaats door middel van ballotage. Dit betekent dat voor deelname instemming van het bestuur is vereist.

De contributie bedraagt € 695,75 (incl. btw)  per jaar (2018). De jaarlijkse factuur voor de contributie wordt verzonden naar het huisadres.
Op grond van ons huishoudelijk reglement zijn de deelnemers gehouden tot betaling van de voor hen geldende deelnemersbijdrage binnen 2 maanden na aanvang van het kalenderjaar. Bij toelating tot de KPS na 1 juli van enig kalenderjaar is de deelnemer slechts de helft van de voor dat kalenderjaar geldende deelnemersbijdrage verschuldigd.

Hier vindt u het Aanmeldingsformulier

Opzegging van het deelnemerschap van de KPS dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Actueel
PBM Symposium 2018
lees verder »

Verkiezing jonge pensioenfondsbestuurder
lees verder »

23 mei 2018 KPS studiebijeenkomst
lees verder »


 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | F 033 - 258 03 40 | info@kps.nl | www.kps.nl|