aanmelden

Leden van de KPS zijn natuurlijke personen. Deelname aan de KPS is gebaseerd op het principe 'halen en brengen'. Van deelnemers wordt derhalve een concrete inbreng verwacht wat betreft kennis en ervaring. Voorwaarde voor het deelnemersschap is onder meer dat de kandidaat-deelnemer in het dagelijks werk actief is betrokken bij het denken over en vormgeven van pensioenregelingen.

Het lidmaatschap van de KPS is op persoonlijke titel en vindt plaats na instemming van het bestuur.

Contributie lidmaatschap KPS

De contributie bedraagt € 707,85 (2020) en € 716,32 (2021)  per jaar inclusief 21% btw. Op grond van ons huishoudelijk reglement zijn de deelnemers gehouden tot betaling van de voor hen geldende deelnemersbijdrage binnen 2 maanden na aanvang van het kalenderjaar. Bij toelating tot de KPS na 1 juli van enig kalenderjaar is de deelnemer slechts de helft van de voor dat kalenderjaar geldende deelnemersbijdrage verschuldigd.

aanmeldingsformulier l privacy statement

 

Scholingsabonnement young professionals

Bent u op zoek naar een passend scholingstraject voor de jonge pensioenprofessionals in uw organisatie? Of onderzoekt u de mogelijkheden waar uw aankomende talenten actief pensioenkennis kunnen opdoen én uitwisselen? De KPS biedt ook een scholingsabonnement aan voor young professionals. Meer informatie

 

Opzegging

Opzegging van het deelnemerschap dient per e-mail te geschieden bij het secretariaat van KPS tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Actueel
11 december webinar
lees verder »

vacatures pensioensector
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |