aanmelden

Leden van de KPS zijn natuurlijke personen. Deelname aan de KPS is gebaseerd op het principe 'halen en brengen'. Van deelnemers wordt derhalve een concrete inbreng verwacht wat betreft kennis en ervaring. Voorwaarde voor het deelnemersschap is onder meer dat de kandidaat-deelnemer een academisch denkniveau heeft en in het dagelijks werk actief is betrokken bij het denken over en vormgeven van pensioenregelingen.

Het lidmaatschap van de KPS is op persoonlijke titel en vindt plaats door middel van ballotage. Dit betekent dat voor deelname instemming van het bestuur is vereist.

De contributie bedraagt € 695,75 (incl. btw)  per jaar (2018). Op grond van ons huishoudelijk reglement zijn de deelnemers gehouden tot betaling van de voor hen geldende deelnemersbijdrage binnen 2 maanden na aanvang van het kalenderjaar. Bij toelating tot de KPS na 1 juli van enig kalenderjaar is de deelnemer slechts de helft van de voor dat kalenderjaar geldende deelnemersbijdrage verschuldigd.

 Aanmeldingsformulier l Privacy Statement

 

Scholingsabonnement young professionals

Bent u op zoek naar een passend scholingstraject voor de jonge pensioenprofessionals in uw organisatie? Of onderzoekt u de mogelijkheden waar uw aankomende talenten actief pensioenkennis kunnen opdoen én uitwisselen? Daar hebben wij wat op gevonden!

De KPS biedt voor het eerst een scholingsabonnement aan voor young professionals. Dit abonnement houdt concreet in dat 5 jonge werknemers (tot 35 jaar) van uw organisatie gedurende 1 kalenderjaar tegen een groepsprijs van € 1.995,-- toegang krijgen tot het gehele KPS kennis- en netwerkplatform. Daarmee kunnen zij op laagdrempelige wijze kennis nemen van alle thema's die in de huidige pensioensector hoog op de agenda staan. Voor nog geen 400 euro per persoon kunnen ze zich een heel jaar laven aan state-of-the-art kennis en ervaring op alle relevante beleidsterreinen. En onze jaarkalender staat boordevol activiteiten, allemaal vrij toegankelijk. Lees verder....

 

Opzegging

Opzegging van het deelnemerschap van de KPS dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Actueel
7 december 2018 KPS Najaarscongres
lees verder »

vacatures pensioensector
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |