KPS

Risicomanagment

Kamerbrief werkschema WTP

11-03-2022 Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer een reactie op hun brief over wetgevingstrajecten en wetsvoorstellen inzake Pensioenen. De minister vermeldt in de Kamerbrief: “Ik doe… Lees verder

Rapport technische werkgroep parameters

16-02-2022 DNB heeft op verzoek van SZW een technische werkgroep met onafhankelijke experts ingesteld om een verkennend onderzoek uit te voeren naar twee types scenario’s ter voorbereiding op het werk… Lees verder

AFM Toezichtagenda en Trendzicht 2022

13-01-2022 In het toezicht van de AFM neemt de duurzaamheidstransitie een centrale plaats in. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn de bescherming van retailbeleggers, het voorkomen van marktmisbruik, de transitie naar een… Lees verder

Evaluatie URM & navigatiemetafoor

30-09-2021 Bij de invoering van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) en de bijbehorende navigatiemetafoor heeft WTW onderzoek gedaan naar uitvoeringstechnische en rekenkundige aspecten van de URM. Dat heeft geleid tot het… Lees verder

AFM onderzoekt toepassing SFDR

De AFM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving… Lees verder