blauwdruk

De statuten en het huishoudelijk reglement vermelden hoe KPS is georganiseerd. Ook geven deze stukken de doelstellingen aan en de voorwaarden waaraan personen dienen te voldoen om deel te kunnen nemen aan KPS.

Deze blauwdruk vertaalt de invulling van genoemde officiële stukken naar de dagelijkse praktijk voor de periode van 2020 - 2024.

Actueel
25 september webinar
lees verder »

9 oktober nazomercongres KPS
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |