Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de KPS en voor het initiëren en de uitvoering van alle KPS-activiteiten. Daarnaast onderhouden de bestuursleden en de beleidsmedewerker de contacten met de diverse organisaties en instanties binnen de pensioensector en met de politiek.

Het bestuur van de KPS bestaat momenteel uit 8 leden. Bestuursleden worden voorgedragen door de benoemingscommissie en door het zittende bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. De aandachtsgebieden van de bestuursleden zijn gekoppeld aan de diverse doelgroepen en vakgebieden zoals die binnen het deelnemersbestand van de KPS kunnen worden onderkend.

 

Bestuursleden:

Mr. H.G.I.M. Peters (Hedwig)  - voorzitter
Directeur/eigenaar Hedwig Peters Consulting
 
Mr. T. J. Zuiderman (Tim) - (waarnemend) penningmeester
Partner Blom Veugelers Zuiderman advocaten pensioenrecht
 
Ir. F. J.C. Covers (Fokko) - vicevoorzitter
Professioneel bestuurder
 
Drs. G.A. van 't Hoff AAG (Gerard)
Directeur/eigenaar DelaCour Actuarieel Advies
A.J.M. Kool MCC (Alfred)
Strategisch communicatieadviseur bij Willis Towers Watson
 
Drs. A.A.F. Smits (Adriaan)
Senior Director, PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V.
 
H.J. Strang RA (Henk-Jan)
Directeur/eigenaar Elystar Professional Services B.V.
 
M. Verschuren MSc (Mark)
Consultant Sprenkels & Verschuren

2018

Actueel

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | F 033 - 258 03 40 | info@kps.nl | www.kps.nl|