Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de KPS en voor het initiëren en de uitvoering van alle KPS-activiteiten. Daarnaast onderhouden de bestuursleden en de beleidsmedewerker de contacten met de diverse organisaties en instanties binnen de pensioensector en met de politiek.

Het bestuur van de KPS bestaat momenteel uit 7 leden. Bestuursleden worden voorgedragen door de benoemingscommissie en door het zittende bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. De aandachtsgebieden van de bestuursleden zijn gekoppeld aan de diverse doelgroepen en vakgebieden zoals die binnen het deelnemersbestand van de KPS kunnen worden onderkend.

 

Bestuursleden:

 
Mr. T. J. Zuiderman (Tim) - voorzitter
Partner Onno F. Blom Advocaten
Mr. H.G.I.M. Peters (Hedwig)  - penningmeester
Directeur/eigenaar Hedwig Peters Consulting
Ir. F. J.C. Covers (Fokko) - vicevoorzitter
Professioneel bestuurder
Drs. G.A. van 't Hoff AAG (Gerard)
Directeur/eigenaar DelaCour Actuarieel Advies
A.J.M. Kool MCC (Alfred)
Strategisch communicatieadviseur bij Towers Watson
Drs. A.A.F. Smits (Adriaan)
Senior Director, PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V.
 
M. Verschuren MSc (Mark)
Consultant Sprenkels & Verschuren
 
Mr. A.J.E.M. Vollenbroek (Annemiek)
Directeur/eigenaar Plusvalenza BV
 

22-1-2016

Actueel
Samenwerking PBM
lees verder »

1 december 2017 Najaarscongres
lees verder »

7 november 2017 studiebijeenkomst
lees verder »


 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | F 033 - 258 03 40 | info@kps.nl | www.kps.nl|