samenwerking KPS en PBM

KPS en PBM (Pensioen, Bestuur & Management) zijn in het najaar van 2017 een samenwerking aangegaan. De samenwerking krijgt vooral gestalte in het wederzijds gebruik maken van elkaars ‘podia'. Rode draad bij de krachtenbundeling is het streven naar kwaliteit en de drive om vanuit een onafhankelijke positie een stimulerende en constructieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een toekomstvisie en het ontwikkelen, delen en verrijken van kennis binnen de pensioensector.

Concrete eerste acties:

KPS-deelnemers kunnen, voor zover ze dat nog niet zijn, op een aantrekkelijke wijze abonnee worden van PBM, met een korting van maar liefst 60% op de abonnementsprijs van het eerste jaar.
Naast de vier goed gevulde magazines per jaar ontvangt elke abonnee ook alle andere uitgaven van PBM zoals nieuw te verschijnen boeken in de dossierreeks (een herziene uitgave van het standaardwerk ‘Handboek voor Pensioenfondsen' staat op stapel). Daarnaast hebben abonnees toegang tot het besloten deel van de website, met een uitgebreide archief- en naslagfunctie.

De samenwerking zal op diverse manieren zichtbaar worden. In ieder geval zullen PBM en KPS over en weer zoveel mogelijk wetenswaardigheden delen en verspreiden. Zo verschijnt vanaf 2018 in elk nummer van PBM een column van de KPS-voorzitter. Die zal tevens toetreden tot de Raad van Advies en redactieraad van PBM. Dat vereenvoudigt de inhoudelijke afstemming. Ook zal de activiteitenagenda van KPS vanaf 2018 in elk nummer op een vaste plek worden gepubliceerd. Veel KPS-deelnemers lezen PBM en kunnen zo laagdrempelig op de hoogte blijven van de vele activiteiten die KPS organiseert. Deze publicatie is bedoeld als een aanvulling op de mails die vanuit het secretariaat van KPS worden verzonden.

Omgekeerd zal PBM zowel op de site als in publicaties verwijzen naar KPS. Aanwezigheid op elkaars bijeenkomsten hoort daar ook bij. Ook de PBM-nieuwsbrief en website gaan aandacht besteden aan relevante KPS-publicaties en ontwikkelingen.

Tot slot:

Abonnees van PBM krijgen de mogelijkheid, voor zover ze nog geen lid van KPS zijn, met maar liefst 50% korting in te schrijven voor de congressenvan KPS. Aanmelden kan via de website van KPS (www.kps.nl ) onder vermelding van een kortingscode (zie PBM septembernummer).

 

Actueel
23 januari 2018 nieuwjaarsbijeenkomst
lees verder »


 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | F 033 - 258 03 40 | info@kps.nl | www.kps.nl|