congressen

KPS Najaarscongres (Pensioen & de Politiek)

De doelstelling van het congres Pensioen en de Politiek is te komen tot een open gedachtenwisseling tussen de deelnemers van de KPS en partijen die vanuit politiek of maatschappelijk belang invloed hebben op de ontwikkelingen van ons pensioenstelsel, zoals de politiek, ministeries, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, pensioen- en verzekeringskoepels en overige (overheids)instanties. Zienswijzen, meningen en stellingen worden uitgebreid bediscussieerd aan de hand van een jaarlijks verschillend thema.

In 2016 werd op 2 december het 25-jarig jubileumcongres van KPS gevierd; thema: Pensioen en eenvoud: een utopie?

In 2015 stond het najaarscongres in het teken van 'Back to the future'

Bundel 'Door de bomen het bos zien'  l overig recent materiaal J. Lommen: Goede tijden, nieuwe tijden voor de doorsneepremie + Het Nederlandse pensioenstelsel krijgt weer lucht door loskoppeling verplichtstelling

* presentatie Tony Bosma kan worden aangevraagd via http://www.extendlimits.nl/publicaties/download-lezing 

 

KPS Zomercongres

De KPS organiseert vóór het zomerreces een congres over een actueel en voor de pensioensector relevant onderwerp . Deze congressen worden gekenmerkt door een intensieve interactie tussen deelnemers en de gerenommeerde sprekers uit de pensioenbranche.

In 2015 was het thema: Van A naar Betere Communicatie. Waarbij de 1e Nationale Pensioendag werd geïntroduceerd.

 

 

 

 

Actueel
29 juni 2017 Zomerbijeenkomst
lees verder »


 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | F 033 - 258 03 40 | info@kps.nl | www.kps.nl|